In dit derde deel van het vierluik met tips over testen van SAP S/4HANA besteden we aandacht aan de impact op de gebruikers en testers. Want door het gebruik van zowel het oude ECC als de nieuwe SAP-versie op hetzelfde moment komt er nogal wat op de gebruikers af. Daarom is er veel aandacht nodig voor opleiding en training, ook voor de ervaren SAP-gebruikers. Daarnaast moet de regressietest ook nog op de schop.

Een hybride omgeving

Zelden komt het voor dat als SAP S/4HANA in gebruik wordt genomen, ECC in een keer de nek wordt omgedraaid. Deels is dat begrijpelijk, maar vaak is het hierdoor niet goed te overzien wat dit voor iedereen betekent. In de meeste B-to-C omgevingen is de waan van de dag hiervan de oorzaak. Ruimte voor verbetering dus! Kort samengevat doe je namelijk een hoop zaken dubbel in die hybride periode: zowel ontwikkelen, testen als releasen doe je een stuk meer en achteraf soms helemaal voor niets. De business wil immers door en heeft er geen boodschap aan dat het beter is om een bepaalde geldbesparende user story later in S/4HANA onder te brengen. Maar iets in deze hybride situatie ontwikkelen op ECC betekent negen van de tien keer, dat het later ook voor S/4HANA gebouwd moet worden.

Het lijkt goed om de transitie naar het nieuwe SAP-platform beter te plannen. Een freeze periode waarin nieuwe ontwikkelingen tijdelijk stil staan, speelt daarin een cruciale rol. De business loopt hier misschien niet warm voor, maar als er een inzicht gegeven kan worden in de besparingen die het voorkomen van ontwikkel-redundantie oplevert, kan het best wel eens de moeite waard blijken.

Maatwerk

Het blijven doorontwikkelen op ECC is in het geval van maatwerk helemaal niet zo gunstig. Het maatwerk moet ergens op een bepaald moment ondergebracht worden in de S/4HANA omgeving. Met een beetje geluk lukt dat een-op-een, maar de praktijk is vaak weerbarstiger. Het maatwerk zal voor de nieuwe omgeving (deels) opnieuw gebouwd moeten worden. Zonde van de tijd en bovendien moeten de gebruikers voor de betreffende functionaliteit weer overschakelen van ‘old school’ naar ‘new school’. Ook hier lijkt een goede planning van de uitfasering van ECC de oplossing. En af en toe een goed gesprek met de business over de prioriteit van de gevraagde ontwikkeling.

Regressietest

Als er grote veranderingen plaatsvinden, heeft dat meestal een evengrote impact op de regressietest. Ook hier, zowel voor de hybride manier van werken als de verschuiving van maatwerk naar SAP S/4HANA. Zeker als de regressietest (deels) geautomatiseerd is, kan hier heel wat extra werk bij komen kijken. De regressie op maatwerk is immers niet meer relevant en moet in het nieuwe jasje van S/4HANA gestoken worden. En zolang er hybride gewerkt wordt, moet de functionaliteit met een hoog risicoprofiel twee keer in de regressietest worden opgenomen: voor de ECC-omgevingen en voor S/4HANA. Een tip van onze kant: als de regressietest een handmatige test is, kan het opstellen van de nieuwe testen voor regressie geïntegreerd worden in het opleiding- en trainingstraject voor SAP S/4HANA. Gebruikers kennen de stappen die in het script van de ECC test staan beschreven als hun broekzak en kunnen op die manier de flow in S/4HANA stap voor stap vertalen en vastleggen. Twee vliegen in een klap.

Om goed te kunnen testen zijn er naast het testen ook andere aandachtsgebieden die goed ingevuld moeten zijn. In dit geval een training van eindgebruikers in het nieuwe SAP. En natuurlijk een goede planning van de transitie met een goede balans tussen complexitiet beperken in het project en op een goede manier de business blijven bedienen. Vergeet vooral niet de testers daarbij te betrekken.

PTWEE helpt SAP gebruikende bedrijven beter en slimmer te testen en hanteert daarbij een pragmatische aanpak. Deze tip is opgesteld door Martin Heining in samenwerking met Eveline Hermans, SAP Testconsultants bij PTWEE. Heeft u behoefte om vrijblijvend met ons van gedachten te wisselen over uw testuitdagingen? Neem dan contact met ons op.