EEN OPLEIDING GESTRUCTUREERD TESTEN VOOR UW IT EN BUSINESS MEDEWERKERS

G

oed testen van IT veranderingen is belangrijk om te voorkomen dat er zaken mis gaan waar de bedrijfsvoering hinder van ondervindt. Daar zijn de meeste organisaties zich van bewust.

Maar wat is goed testen? Wanneer is een verandering goed genoeg getest zodat deze zonder risico's kan worden doorgevoerd? Hoe kan er beter worden getest zonder meer tijd aan testen te moeten besteden? En hoe doen we dat tijdens een S4/HANA upgrade of een Salesforce implementatie project?

Op deze en veel andere vragen wordt antwoord gegeven in de opleiding 'Gestructureerd Testen' van PTWEE. Een uitgebreide kennismaking met het vakgebied testen in een complexe ERP omgeving. Deze zeer pragmatische opleiding is bedoeld voor IT en business medewerkers die betrokken zijn bij het testen van enterprise software en andere pakketoplossingen. Denk hierbij aan key users, functioneel beheerders, ontwikkelaars en applicatiebeheerders. Naast in-company verzorgen we de opleiding online in kleine groepen en tevens op basis van open inschrijving.

ONZE OPLEIDING

De door PTWEE ontwikkelde opleiding 'Gestructureerd Testen' behandelt in één of twee dagen de belangrijkste facetten van testen van complexe softwarepakketten in de dagelijkse praktijk. De opleiding wordt in-company of online verzorgd door ervaren testprofessionals, waarbij de inhoud wordt afgestemd op uw specifieke situatie. Tevens beschikken we over specifiek SAP of Salesforce opleidingsmateriaal. Op deze manier kunnen accenten worden gelegd op bijvoorbeeld een aanstaand implementatieproject. Na afloop zijn de deelnemers in staat zelfstandig te testen.

Stap 1. VOORSTEL

Om een goed voorstel te kunnen doen, is het belangrijk dat we de specifieke situatie goed begrijpen. Soms is het verstandig te starten met een tweedaagse opleiding, een andere keer is het verstandiger eerst een halve dag de test-awareness te vergroten.

01

Stap 2. ACCENTEN BEPALEN

De trainer gaat nader met u in gesprek over de actuele situatie en de testuitdagingen die spelen binnen uw organisatie. Op deze manier kunnen accenten worden gelegd in het opleidingsprogramma om de opleiding naadloos te laten aansluiten op uw specifieke situatie.

02

Stap 3. THEORETISCH KADER

De opleiding wordt zeer praktijkgericht en pragmatisch ingestoken. Desondanks is een gedeeld theoretisch kader belangrijk voor de bewustwording en het bijbrengen van praktisch toepasbare testtechnieken. Het theoretisch kader rondom testen wordt geschetst aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de praktijk.

03

Stap 4. TESTTECHNIEKEN

Aan de hand van een praktijkcasus wordt middels opdrachten een aantal praktisch toepasbare testtechnieken uitgelegd en geoefend. De uitwerkingen worden klassikaal besproken. De deelnemers zijn na afloop van de opleiding direct in staat deze testtechnieken in de praktijk toe te passen.

04

Stap 5. EVALUATIE

Om te zorgen dat de gestelde doelen met de opleiding worden bereikt, wordt na afloop een evaluatie gehouden onder de deelnemers. De resultaten hiervan worden doorgesproken met de opdrachtgever.

05

Stap 6. VERVOLG IN DE PRAKTIJK

De behandelde testtechnieken kunnen direct worden toegepast in de praktijk. Het gezamenlijke referentiekader biedt bovendien een basis om het huidige testproces tegen het licht te houden. Aansluitend op de opleiding kunnen we een workshop verzorgen waarin, onder begeleiding van een PTWEE consultant, een testset wordt opgesteld met de technieken uit de opleiding.

06
Direct resultaaT bij de deelnemers

Een opleiding die aansluit op de praktijk

De opleiding Gestructureerd Testen is gericht op business en IT medewerkers die wel testtaken uitvoeren, maar geen testspecialist willen worden. Te denken valt aan key-users, functioneel beheerders, applicatiebeheerders en ontwikkelaars.

In deze tweedaagse opleiding wordt alleen noodzakelijke theorie behandeld. Aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de praktijk worden de onderwerpen uitgelegd. Zo bevat de opleiding bijvoorbeeld alleen testontwerptechnieken die relevant zijn in enterprise software omgevingen. De opleiding is gebaseerd op de methodiek die geldt als de facto standaard in Nederland, TMap Next.

De geheel eigen ontwikkelde opleiding is gebaseerd op de jarenlange praktijkervaring van PTWEE consultants. De opleiding wordt in-company verzorgd en kan desgewenst aangepast worden op uw situatie. Een meer pakketspecifieke opleiding 'Gestructureerd SAP Testen' of 'Gestructureerd Salesforce Testen' is tevens mogelijk.

We vertellen u graag meer over de mogelijkheden!

TIPJE VAN DE SLUIER

THEORETISCH KADER

De opleiding is zeer praktijkgericht en pragmatisch van insteek. Desondanks is een gezamenlijk theoretisch kader belangrijk voor bewustwording en het bijbrengen van praktisch toepasbare testtechnieken. Het theoretisch kader rondom testen wordt geschetst aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden.

TESTTECHNIEKEN

Aan de hand van een praktijkcasus wordt middels opdrachten een aantal praktisch toepasbare testtechnieken uitgelegd en geoefend. De uitwerkingen worden klassikaal besproken. De deelnemers zijn na afloop van de opleiding direct in staat deze testtechnieken in de praktijk toe te passen.

CASUS

Een casus van een fictief bedrijf vormt de rode draad rondom de opdrachten in de opleiding. Desgewenst kan deze casus worden uitgebreid met voorbeelden of situaties die actueel zijn voor de deelnemers aan de opleiding. Op deze manier sluit de inhoud van de opleiding nog beter aan op de praktijk.

CERTIFICAAT

De deelnemers aan de opleiding krijgen na afloop een opleidingscertificaat uitgereikt als bewijs van deelname. Desgewenst kan deze digitaal worden verstrekt.

NASLAGWERK

Het opleidingsmateriaal bestaat naast handouts uit een uitgebreid naslagwerk en handige Quick Reference Card met daarop tips & tricks uit de opleiding.

SAP OF SALESFORCE?

Behalve het leggen van accenten is het mogelijk de opleiding in de vorm van een 'Gestructureerd SAP Testen' of 'Gestructureerd Salesforce Testen' variant te verzorgen.

WAT KLANTEN over ONZE OPLEIDING ZEGGEN

Testimonials

AL MET AL EEN PERFECTE MATCH!

“Van oplevering van de offerte tot en met de training zelf neemt PTWEE ons volledig mee in het opzetten van de training. Daarbij wordt meegedacht hoe de training toegespitst kan worden op de praktijk van de EUR. De training draagt bij aan hogere testvolwassenheid van onze IT organisatie. Al met al een perfecte match!"

R. Miedema, TESTMANAGER, ERASMUS UNIVERSITEIT (EUR)

NAAR EEN HOGER NIVEAU

“Dankzij de opleiding van PTWEE zijn wij direct in staat om beter te testen. Bovendien hebben we nu een goed referentiekader van waaruit we ons testproces kunnen verbeteren."

A. Vermeulen, Manager Applications, Louwman & Parqui

DIRECT TOEPASBARE HANDVATTEN

“De opleiding 'Gestructureerd SAP Testen' heeft mij een goed beeld gegeven waar wij als organisatie staan qua testvolwassenheid. Het heeft mij direct toepasbare handvatten geboden om zelf e.e.a. te verbeteren."

J. van Benthem, IT Manager

HANDVATTEN VOOR TESTEN ONDER TIJDSDRUK

"De opleiding 'Gestructureerd SAP Testen' van PTWEE heeft mij de handvatten gegeven om onder tijdsdruk beter te testen."

D. Ho, Functioneel Beheerder, Airmiles

Praktisch toepasbare opleiding

"De toegevoegde waarde van de opleiding zat hem voor mij vooral in de praktische toepasbaarheid voor onze organisatie, zonder overdadige theorie en met een duidelijke structuur en plan van aanpak."

W. Assmann, Functioneel SAP Business Consultant, SVZ

MEER GRIP

"De opleiding Gestructureerd SAP Testen van PTWEE heeft ons geholpen om ons eigen ontwerp en testproces beter in de grip te krijgen."

H. Santegoeds, Manager Business Process Management, BOUWINVEST

Structureel hoger niveau

"De cursus van PTWEE is zeer positief ontvangen en heeft geresulteerd in een structureel hoger niveau van testen."

P. de WIT, PRojectleider
OPLEIDING GESTRUCTUREERD TESTEN

EEN goede EERSTe stap naar een volwassen testproces

We bespreken graag de mogelijkheden om de opleiding naadloos aan te laten sluiten op uw specifieke situatie of project!

Meer informatie