PRO'S MET PASSIE VOOR TESTEN

H

et succes van organisaties is sterk afhankelijk van een goed functionerend bedrijfsinformatiesysteem. Verstoringen in dit systeem veroorzaken in veel gevallen direct schade aan de bedrijfsvoering. Denk hierbij aan zaken zoals omzetderving, imagoschade of herstelkosten.

ERP systemen worden steeds complexer en de fouttolerantie van de business neemt af. Het wordt steeds lastiger om de impact van wijzigingen op operationele enterprise software systemen vooraf te bepalen.

Organisaties hebben een gestructureerd testproces nodig om 'in control' te blijven over de risico's en de kwaliteit. PTWEE helpt organisaties bij het professionaliseren van het testproces. Daarbij werken wij op basis van de methodiek die geldt als de facto standaard in de markt, TMap.

Het verbeteren van de manier van testen kan op verschillende manieren. In de ene situatie is het noodzakelijk om kennis op te bouwen bij betrokkenen in de vorm van een opleiding. Een andere situatie vraagt juist om een planmatig verbetertraject. PTWEE heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van testverbetertrajecten. Wij staan voor u klaar!

TEST IMPROVEMENT SUPPORT

Aanleiding genoeg om het testen te verbeteren, maar weet u niet waar te beginnen?

Met de Test Improvement Support dienst biedt PTWEE een verbeterprogramma van 12 maanden aan, waarin PTWEE als testpartner helpt om testverbeteringen gecontroleerd in te voeren en te borgen binnen de organisatie. Waar nodig kunnen extra middelen worden ingezet ter ondersteuning van de verbeteringen of om te helpen bij specifieke testuitdagingen.

Stap 1. MINI SURVEY

Ophalen globaal inzicht huidige situatie m.b.t. testen bij betrokkenen bij het testen. Dit inzicht wordt meegenomen in de volgende stappen en in de latere terugkoppeling.

01

Stap 2. ROADMAP TESTVERBETERING

Samen met een groep betrokkenen komen tot een gezamenlijk gedragen, realistische en geprioriteerde verbeteragenda voor het testproces.

02

Stap 3. KICK OFF

De verbeteragenda in de vorm van een Roadmap Testverbetering wordt gedeeld met de organisatie. Verantwoordelijkheden worden belegd en acties uitgezet.

03

Stap 4.  SUPPORT

Een testconsultant van PTWEE bespreekt periodiek de voortgang van de verbeteringen en adviseert of stuurt bij. Support rondom het testen wordt waar nodig ingeregeld.

04

Stap 5. EVALUATIE

Aan de hand van rapportage op basis van de voortgang van het verbetertraject wordt tussentijds en na afloop van het traject geëvalueerd en een vervolgaanpak bekeken.

05

Stap 6. VERVOLG

Na de eerste 12 maanden is een groot aantal verbeteringen doorgevoerd. Afhankelijk van het ambitieniveau kan een vervolgtraject worden ingezet.

06
VERBETERING IN KLEINE STAPJES

EEN VOLWASSEN TESTPROCES VOOR IEDER TYPE ORGANISATIE

Testen is een vakgebied waarin theorie en praktijk soms mijlenver uit elkaar liggen. De kunst van beter en slimmer testen ligt wat ons betreft in het vertalen van de complexe theorie naar een pragmatische en heldere aanpak die past bij de organisatie.

We gaan graag met u in gesprek over uw situatie en delen daarbij onze visie op testprocesverbetering.

Plan een gesprek

WAAR KUNNEN WE U MEE HELPEN?

TESTCOACH

Het verbeteren van de manier van testen is binnen uw organisatie al belegd. Periodiek sparren met een PTWEE testconsultant over de uitgezette koers is zowel verfrissend als verhelderend.

ROADMAP

In zeer korte tijd met betrokkenen bij het testen komen tot een gezamenlijk gedragen en praktisch uitvoerbare verbeteragenda. Vervolgens planmatig doorvoeren van verbeteringen in het testproces.

OPLEIDING

Veel testuitdagingen zijn op te lossen door te investeren in kennis bij betrokken key-users en (functioneel) beheerders. De in-company opleiding 'Gestructureerd Testen' van PTWEE voorziet in deze kennis.

BUSINESS ACCEPTATIE

Begeleiden van business acceptatietrajecten (acceptatietesten) om te verzekeren dat de inrichting van enterprise software aansluit op de dagelijkse praktijk.

AWARENESS

Bewustwording van het nut en de noodzaak van testen draagt bij aan het momentum om te verbeteren. PTWEE kan op verschillende manieren de bewustwording rondom testen vergroten.

AUDIT PROOF

Aantoonbaarheid van testen en testresultaten wordt geëist vanuit de IT audit. Het verbeteren van de verslaglegging en rapportage rondom het testen is een quick win. We vertellen u graag hoe!

EEN VRIJBLIJVENDE KENNISMAKING?

'in control' met EEN VOLWASSEN TESTPROCES

De kunst van het verbeteren van het testproces is om kleine overzichtelijke stappen te zetten. PTWEE beheerst deze kunst en is voorstander van een pragmatische aanpak. Laten we een keer in gesprek gaan over uw specifieke situatie!

Plan een gesprek