Of de drijfveer nou zit in de hoek van de 'intelligent enterprise', of dat deze is ingegeven door de end-of-support van de ‘oude’ SAP Business Suite, SAP S/4HANA komt er aan. Omdat steeds meer organisaties die met SAP werken momenteel bezig zijn met plannen voor een transitie naar S/4HANA, richten alle VNSG tips & tricks van dit jaar zich op deze transitie; vier op een rij dus.

Upgrades van ERP systemen zijn op zich al een hele (test)uitdaging gebleken de afgelopen decennia. Maar af en toe komt er een update voorbij die een grotere impact heeft, ingegeven door nieuwe grote technologische ontwikkelingen of het besef van de leverancier dat het huidige kernproduct niet goed meer aansluit bij de behoeften van deze tijd. De overgang naar SAP S/4HANA is er zeker een van deze categorie. Dit betekent naast een grote verandering voor zowel IT als business, ook een enorme (mooie!) uitdaging vanuit testperspectief.

In deze eerste editie van het vierluik aan tips over SAP Testen bespreken we kort de impact op de tester. Vervolgens worden drie thema’s benoemd die kenmerkend zijn voor de transitie. Deze drie diepen we in de volgende tips een voor een verder uit.

De tester

De afgelopen jaren zien we dat de rol van de tester steeds meer een centrale plek krijgt in het ontwikkel- en changeproces. Daar waar vroeger de tester aan het eind van het traject werd ingeschakeld, is hij of zij veel meer betrokken bij de voorkant van de ontwikkeling. Dit is een positieve ontwikkeling! De opkomst van agile werken heeft daar een grote invloed op gehad. Een effect daarvan is dat de tester vaak optreedt als een linking pin tussen het ontwikkelteam en de business. Bij de overgang naar S/4HANA zien we andere stakeholders in het web van de tester verschijnen. Architecten komen met een solution of een enterprise outline die direct impact heeft op het testen tijdens de overgangsperiode. Tijdens diezelfde fase is ook het contact met systeembeheer veel hechter dan in rustigere vaarwateren. Zeker als datamigratie een rol speelt. En ondertussen moet er gewoon getest worden.

De overgang naar S4/HANA gaat veelal gepaard met de ingebruikname van Fiori, plat gezegd de SAP-applicatie waar front-end en UX een prominente plek hebben gekregen. Voor veel testers in de SAP-wereld betekent dit de kennismaking met een nieuw fenomeen: (mobile) device testen. Dit onderwerp heeft zoveel andere invalshoeken dat in de eerstvolgende SAP Testen tip daarop wordt ingezoomd. Voor de tester is de belangrijkste impact van mobile testen de aanslag op aan testen te besteden tijd. Goed testen op mobile en tablet kost doorgaans veel tijd. Ook dat nog!

(Mobile) device testen

Voor testers van bijvoorbeeld webshops geen onbekende. Maar zoals gezegd, in de SAP-wereld waarschijnlijk iets minder bekend. Naast het eerdergenoemde tijdsaspect doemen allereerst een aantal vragen op die moeten worden beantwoord. Op welke apparaten gaan we testen? Kunnen we volstaan door te testen met de inzet van web emulators? Testen we alles altijd op alle apparaten die in scope zijn? Als die vragen zijn beantwoord, begint het pas echt. Maar daarover meer in de eerstvolgende tip.

Parallelle werkelijkheid

Onze derde tip gaat over de manier waarop S/4HANA meestal geïmplementeerd wordt. Zelden is dat een ouderwetse big bang. In de praktijk betekent dit dat de tester met een been in het oude SAP ECC staat en met het andere been al in S/4. Dat is misschien wel de grootste uitdaging van de overgang. Een goed doortimmerde regressietest helpt in deze zeker, maar er is meer nodig. Hoe hiermee verder om te gaan, lees je aan het eind van de zomer in de derde tip.

Rechten en rollen

Bedrijfsprocessen lopen in S/4 regelmatig anders door het systeem dan in de eerdere oplossingen van SAP. Meer geautomatiseerd ook. Dit heeft tot gevolg dat rollen en rechten van gebruikers(groepen) tegen het licht gehouden moeten worden en als gevolg daarvan opnieuw moeten worden ingericht. De complexiteit van SAP maakt rechten en rollen een van de moeilijkste test objecten. Daarom kan er veel gewonnen worden door hier juist veel aandacht voor nodig. De gebruikers moeten al wennen aan een behoorlijk vernieuwd SAP en als er dan ook nog rechten zijn ontnomen, is afbreukrisico aanwezig. Samen optrekken met business analisten en de werkprocessen optekenen is een van de oplossingen. De laatste van de vier-op-een-rij tips over SAP testen gaat dieper op het rechten en rollen issue in.

Uiteraard zijn er meer aspecten die de overstap naar SAP S/4HANA tot een grote testuitdaging maken. Omdat niemand het spel vijf-op-een-rij kent is besloten bovengenoemde onderwerpen uit te lichten. Gezien de uitgestelde end-of-support tot 2027 is niet uit te sluiten dat er nog een vervolgreeks komt in 2022. Mocht u niet zo lang kunnen wachten dan zijn we altijd bereid om met u te kijken naar uw specifieke (test)uitdaging!

PTWEE helpt SAP gebruikende bedrijven beter en slimmer te testen en hanteert daarbij een pragmatische aanpak. Deze tip is opgesteld door Martin Heining, SAP Testconsultant bij PTWEE. Heeft u behoefte om vrijblijvend met ons van gedachten te wisselen over uw testuitdagingen? Neem dan contact met ons op.