Waterleidingbedrijf PWN heeft de afgelopen periode haar volledige SAP landschap geüpgrade naar de meest recente versies. De grootste uitdagingen en risico’s lagen hierbij in de grote stap van CRM 4.0 naar CRM 7.0 en de technische upgrade van IS-Utilities. Programmamanager Daniël Prosperi van PWN legt uit: “Zowel SAP CRM als IS-U zijn van groot operationeel belang voor PWN. Fouten in het systeem kunnen grote gevolgen hebben die veelal direct merkbaar zijn voor onze klanten”. Om deze reden heeft PWN gekozen om PTWEE in te schakelen om het testen in goede banen te leiden. SAP Testmanager Douwe Vermeulen van PTWEE: “PWN heeft het belang ingezien om het testen niet bij de implementatiepartner maar bij een onafhankelijke testpartner neer te leggen”. Beide heren kijken zeer tevreden terug op het testtraject, waarbij met name de volgende vier punten waardevol zijn om te delen met andere VNSG leden met upgrade plannen:

Verantwoordelijkheid


“De verantwoordelijkheid over testen gescheiden houden van de implementatiepartner vermijdt het effect van de slager die zijn eigen vlees keurt”, vervolgt Vermeulen. “De testverantwoordelijke kan zich op deze manier positioneren als onafhankelijke keurmeester, die de belangen van het project en die van de eindgebruiker mee weegt in zijn aanpak en beslissingen”. Prosperi vult aan: “Bovendien is het binnen een omvangrijk SAP project voor alle partijen binnen én buiten het project prettig om één aanspreekpunt te hebben voor alles wat met testen te maken heeft. Ook het hebben van één integrale testaanpak heeft veel voordelen”.

Risico’s


Vermeulen: “Met testen is het mogelijk om risico’s af te dekken, fouten in een vroeg stadium te signaleren en een oordeel te geven over de kwaliteit van het systeem als geheel. Omdat het onmogelijk is om alles te testen is het verstandig om keuzes te maken op basis van risico’s. In een SAP upgrade zitten de voornaamste risico’s in interfaces en maatwerk. De testdiepgang en volgorde van tests wordt gebaseerd op een met de klant afgestemde risicoanalyse”. Prosperi: “Deze benadering stelde ons als project in staat om tijd te winnen in het testtraject. Waar we voorheen zoveel mogelijk probeerde te testen in beperkte tijd, werd nu duidelijk welke risico’s af te dekken waren binnen de testperiode. Dit gaf inzicht en vooral vertrouwen”.

Vroege foutopsporing


“Het principe ‘vroege foutopsporing is lage herstelkosten’ wordt veel gebruikt in testtrajecten. Als een fout zeer vroeg in het testtraject wordt ontdekt, is het herstellen van de fout relatief gezien goedkoop. Als een fout echter pas wordt ontdekt in een laat stadium, bijvoorbeeld na Go Live, zijn de kosten om de fout te verhelpen aanzienlijk hoger, helemaal als de eventuele business schade hierin wordt meeberekend”, legt Vermeulen uit. Prosperi: “We hebben ervoor gekozen om de testmanager al te betrekken bij het opstellen van de requirements. Op die manier hebben we in veel gevallen een nog vroegere foutopsporing bereikt”.

Herbruikbaarheid


Prosperi: “Het resultaat van de testvoorbereiding en de risicoanalyse is een op risico’s gebaseerde testset”. Vermeulen vervolgt: “Bovendien is deze testset -mits actief onderhouden- zeer goed herbruikbaar voor regressietests in toekomstige aanpassingen van het landschap”. PWN is inmiddels gestart met het bundelen van changes om deze releasematig in te spelen op productie. De herbruikbare testset is bij iedere release van toegevoegde waarde. Deze wordt gebruikt om ongewenste effecten op bestaande functionaliteit te voorkomen.

Voor meer informatie over de testaanpak bij een SAP upgrade, neem contact op met Douwe Vermeulen via contact@ptwee.nl of 073 711 45 20.