Testen is binnen een complex IT landschap geen doel op zich. Echter is iedereen het er over eens dat het inrichten van een testproces belangrijk is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Maar waar te beginnen? Investeren in testkennis is een goed vertrekpunt!

Waar schuurt het?

Het IT landschap van de meeste van onze klanten bestaat uit een combinatie van SAP, specifieke branche applicaties, cloud applicaties en generieke kantoorapplicaties. Hierin worden de bedrijfsprocessen van de organisatie gestroomlijnd en derhalve is dit IT landschap belangrijk. Maar het IT landschap is ook continu aan verandering onderhevig. En daar schuurt het… Kan het IT-team aantonen dat de beoogde wijzigingen van voldoende kwaliteit zijn? En vallen aangrenzende applicaties niet om? De organisatie wil immers grip op kwaliteit en controle over eventuele risico’s. Alles met het oog op continuïteit van de organisatie.

Rapportcijfer 10

Ik hoor u zeggen: “Precies! Maar hoe gaan we dat realiseren?”. Tja, om nu een testvolwassenheid na te streven met een rapportcijfer 10 is net zo onhaalbaar als onnodig. Interessanter is het om het huidige rapportcijfer – wat dat ook is – één stapje beter te maken. En bij voorkeur met een minimum aan inspanning, met een maximaal resultaat.

Om de testvolwassenheid te verbeteren moeten de drie belangrijkste basiselementen aandacht krijgen: het testproces, ondersteunende testtools, en niet in de laatste plaats de (business)testers zelf.

Happy flow

Binnen een SAP omgeving zijn het vaak niet de IT-medewerkers of een (extern) gediplomeerd en gecertificeerd testteam die de testtaken uitvoeren. Het is vooral de business; de key-users en de functioneel beheerders die worden belast met onbekende testmaterie. Een veel gehoorde reactie is: “Er wordt mij gevraagd goed en snel te testen, maar het ontbreekt mij aan de know-how om dit efficiënt en effectief te doen”. Het gevolg is dat de tester zijn testtaak ervaart als een hinderlijke en vervelende onderbreking van zijn kerntaken. Testen krijgt daardoor vaak niet de aandacht die het zou moeten krijgen. Het gevolg is dat de ‘happy flow’ nog wel eens wordt bekeken, maar achteraf moeten er vaak pleisters worden geplakt en omslachtige workarounds worden verzonnen.

Vergroten kennis SAP (business)testers

Een korte praktijkgerichte SAP testtraining biedt uitkomst voor bovenstaande doelgroep. Een volledige opleiding en certificering is voor deze doelgroep te veel van het goede en voor de functionele SAP acceptatietester niet noodzakelijk. De absolute meerwaarde zit hem in praktische toepasbaarheid!

Het gaat er om medewerkers handvatten te bieden om de juiste zaken te testen op een doordachte manier. Dit maakt de uitvoering van SAP-testtrajecten efficiënt en effectief en geeft u als organisatie grip op kwaliteit en risico’s. Daarvoor is business kennis cruciaal, maar zonder testkennis is deze niet optimaal te benutten.

Wij gaan weer naar school?

Leer beter en slimmer testen in één dag tijdens de open opleiding Gestructureerd Testen. Vergroot de pragmatische testkennis van de key users, business en functioneel beheer. Investeer in testkennis en kwaliteit! Meer informatie en inschrijven via deze link.

Meer weten?

PTWEE helpt SAP gebruikende bedrijven beter en slimmer te testen en hanteert daarbij een pragmatische aanpak. Deze blog is opgesteld door Roel van Bremen van PTWEE. Hij vertelt u graag meer over onze opleidingsmogelijkheden. Bel ons op 073-711 45 20 of mail naar info@ptwee.nl.