Loyalty Management Netherlands (LMN) is de organisatie die het spaar- en loyaliteitsprogramma Air Miles beheert voor deelnemende partners zoals Shell, Ahold, V&D en Praxis. Met ruim 3,3 miljoen spaarders is Air Miles het grootste spaarprogramma van Nederland. Het beheren van het spaarprogramma Air Miles en het gebruik door de partners is sterk afhankelijk van de ondersteunende ICT hulpmiddelen. Door de grote omvang van het spaarsysteem in aantallen transacties, spaarders, klantsegmentatie en interfaces naar derde partijen is er sprake van een relatief grote en complexe ICT omgeving.

In 2011 is besloten om de bestaande maatwerk systemen te vervangen door SAP CRM 7.0 Loyalty Management, SAP Business Warehouse en SAP NetWeaver Process Integration. Daarnaast is de website volledig opnieuw ontworpen en gebouwd op een Sharepoint platform. Voor dit ambitieuze en complexe project werd CapGemini geselecteerd als implementatie partner. Tijdens de blauwdruk fase van het project is PTWEE gevraagd om de teststrategie en testorganisatie op te zetten. PTWEE heeft LMN tot en met de nazorg fase begeleid in het opzetten, uitvoeren en afronden van het testtraject.

Het testtraject kende de volgende uitdagingen:

  • Een zeer beperkte set met herbruikbare testscripts;
  • Complexe end-to-end testscenario’s;
  • Testen van hoge volumes data;
  • Veel dynamiek in change management aspecten;
  • Eindgebruikers hadden weinig tot geen ervaring met gestructureerd testen;
  • Beperkte SAP kennis bij de eindgebruikers die betrokken waren in het testtraject;
  • Nieuwe SAP technologie/functionaliteit en zeer complex ICT landschap;
  • Oplevering van een in de toekomst herbruikbare testset;
  • Hoge tijdsdruk.

De voornaamste verantwoordelijkheid van PTWEE was het toetsen van kwaliteit van opgeleverde producten door de implementatie partner, volgens de opgestelde requirements. Er zijn hoge eisen gesteld aan de Systeem Integratie Test (SIT) die door de implementatie partner is uitgevoerd en voor de Gebruikers Acceptatie Test (GAT) is een pragmatische en resultaat gerichte aanpak gehanteerd.

De teststrategie
De combinatie van een zeer uitgebreide en grote hoeveelheden requirements en de relatief korte doorlooptijd van het testtraject dwingen keuzes af in de te volgen teststrategie. In workshopvorm zijn per domein (o.a. SAP CRM en SAP BW) de productrisico’s bepaald. Op basis daarvan zijn prioriteiten bepaald in de teststrategie. Processen met grote risico’s zijn volledig afgedekt en diepgaand getest, minder belangrijke processen zijn minder uitvoerig en later in het traject getest.

Testontwerp en -uitvoering
De gebruikers zijn actief door PTWEE ondersteund bij het ontwerpen van testscenario’s voor de GAT. Binnen een periode van zes weken zijn 1600 testgevallen uitgewerkt en omgezet naar fysieke testscripts. Een standaard werkwijze over alle domeinen en de uniformiteit van de testscripts hebben er voor gezorgd dat de testset herbruikbaar is voor de toekomst.

Op basis van een gedetailleerde testplanning zijn gedurende de testuitvoer fase de gebruikers actief begeleid door PTWEE. Het opzetten alsmede het inzichtelijk maken van een bevindingen procedure en de frequente rapportages hebben een goed en duidelijk beeld gegeven over kwaliteit van de opgeleverde producten. Mede op basis van deze testrapportages kon er tijdig bijgestuurd worden binnen het project en kon er een gefundeerde besluitvorming plaatsvinden bij de belangrijkste Go/No-Go momenten.

SAP Partner Award
Door een constructieve samenwerking tussen LMN, Capgemini en PTWEE is het project binnen de gestelde deadline succesvol live gegaan. Deze uitmuntende prestatie is ook bij SAP Nederland niet onopgemerkt gebleven. Begin 2013 is voor dit project de SAP Partner Award uitgereikt in de categorie ‘Meest Innovatieve Project’. 

“In dit uitdagende project heeft onze testpartner PTWEE een zeer grote bijdrage geleverd aan het aantonen van de kwaliteit van de SAP systemen die live zijn gegaan.” Frans Kassenaar, Manager ICT