Hoe is het gesteld met de volwassenheid van uw testproces? Tijdens het afgelopen VNSG congres heeft PTWEE onderzoek gedaan naar de testvolwassenheid van SAP gebruikende bedrijven. Ruim 100 bezoekers hebben hiervoor op de PTWEE stand een vragenlijst ingevuld. Hieronder vindt u de beknopte resultaten van dit onderzoek.

Er is een standaard aanpak/werkwijze voor het testen van SAP.
Ja 40%, Nee 13%, Enigszins 47%, Weet niet 0%

Er is iemand verantwoordelijk voor het uitdragen van deze standaard aanpak/werkwijze.
Ja 53%, Nee 26%, Enigszins 19%, Weet niet 2%

Het requirement management proces is volwassen genoeg zodat er getest kan worden op basis van requirements.
Ja 24%, Nee 18%, Enigszins 53%, Weet niet 4%

Tevredenheid over de verhouding tussen kwaliteit en time-to-market van IT wijzigingen. (1= tevreden, 5 = ontevreden)
1: 0%, 2: 29%, 3: 35%, 4: 31%, 5: 5%

Naast dagelijks beheer is er voldoende tijd voor IT innovaties. (1= voldoende, 5 = onvoldoende)
1: 6%, 2: 22%, 3: 29%, 4: 31%, 5: 12%

Hoeveelheid invloed op de door de externe IT partners geleverde kwaliteit. (1= voldoende, 5= onvoldoende)
1: 13%, 2: 41%, 3: 31%, 4: 12%, 5: 3%

Tevredenheid over de vastlegging van testresultaten t.b.v. externe audits op het change proces. (1= tevreden, 5= ontevreden)
1: 4%, 2: 20%, 3: 49%, 4: 20%, 5: 7%

De mate waarin men in staat is om ongewenste impact van IT wijzigingen in te schatten. (1= goed, 5= niet goed)
1: 4%, 2: 32%, 3: 38%, 4: 26%, 5: 0%

Testscripts die in het verleden zijn opgesteld worden hergebruikt bij het testen van wijzigingen in SAP.
Ja 57%, Nee 10%, Enigszins 32%, Weet niet 1%

Hoeveelheid tijd besteed aan testactiviteiten.
Voorbereiding: Geen 8%, Weinig 53%, Veel 27%, Te veel 0%
Uitvoering: Geen 4%, Weinig 33%, Veel 66%, Te veel 2%
Planning en coördinatie: Geen 10%, Weinig 51%, Veel 35%, Te veel 4%

Inzet van testtools.
Maken van testscripts: 
Geen 12%, Excel/Word 70%, Anders 18%
Bevindingen registreren: Nee 8%, Excel/Word 50%, Anders 42%
Plannen & Coördineren: Nee 22%, Excel/Word 56%, Anders 22%

Wanneer u uw eigen organisatie scoort op bovenstaande vragen/stellingen krijgt u een aardige eerste indruk van de testvolwassenheid binnen uw organisatie.

Er kunnen verschillende conclusies worden getrokken uit bovenstaande resultaten. Wat ons het meeste opvalt is het (ontbreken van) test tool gebruik binnen de organisaties die hebben deelgenomen. Het gebruik van Excel en/of Word scoort erg hoog en dat zegt meestal veel over de testvolwassenheid binnen een organisatie. Er zijn tegenwoordig zeer laagdrempelige en betaalbare testmanagement oplossingen voor het maken en onderhouden van testscripts, het plannen en coördineren van tests en het registreren van bevindingen. Het testproces ondersteunen met Excel/Word is wat ons betreft niet meer van deze tijd…

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met Douwe Vermeulen van PTWEE via 073 711 45 20 of info@ptwee.nl.