Per 1 december 2012 treedt Vincent van Halderen in vaste dienst bij PTWEE als SAP Testconsultant en –adviseur. Vincent is gecertificeerd voor de SAP Solution Manager en heeft als specialisme SAP Financial Accounting (FI) en SAP Business Warehouse (BW/BI). Vincent heeft tevens kennis van de modules Material Management (MM), Sales and Distribution (SD), Policy Management (FS-PM), Claims Management (FS-CM), Customer Relationship Management (CRM) en de meer reguliere SAP Modules (o.a. Workflow).

Binnen PTWEE gaat Vincent zich bezig houden met testspecificatie en uitvoer en het testen van Testersuite releases.

Namens alle PTWEE medewerkers: welkom en veel plezier!