Alle software bevat fouten, zo ook de ERP software van SAP. Nadat een SAP gebruikend bedrijf een probleem heeft gemeld bij SAP, wordt de oplossing hiervoor aangeleverd in de vorm van een SAP Note. Periodiek wordt een bundeling van deze Notes, samen met noodzakelijke aanpassingen bijvoorbeeld als gevolg van wetswijzigingen, beschikbaar gesteld in de vorm van een SAP Support Package. Om problemen te voorkomen adviseert SAP om de Support Packages in te spelen zodra deze beschikbaar komen. Tot zover de theorie…

In de praktijk stapelen de Support Packages zich meestal op. De oorzaak hiervoor loopt uiteen van onvoldoende budget en/of tijd tot te weinig ruimte op de projectkalender. Wat de oorzaak ook is, uiteindelijk komt er een moment om de achterstand in te lopen. Een inhaalslag is noodzakelijk en er wordt een project gestart om een grote hoeveelheid Support Packages in te spelen.

De testuitdagingen die hierbij de kop opsteken zijn vergelijkbaar met die van een technische SAP upgrade. Er worden namelijk geen functionele aanpassingen gedaan; de wijzigingen zijn technisch van aard. Misvatting hierbij is dat er daarom niet of nauwelijks functioneel getest hoeft te worden. Een uitgebreide regressietest is noodzakelijk om te voorkomen dat de bedrijfsvoering wordt verstoord. Een professioneel en gestructureerd testproces is daarbij onmisbaar!

Een testtraject voor SAP Support Packages verschilt op de volgende punten van bijvoorbeeld testen tijdens een implementatieproject:

  • Er wordt uitsluitend getest om regressieproblemen uit te sluiten. De functionaliteit moet worden getest op behoud van correcte werking na het inspelen van de Support Packages;
  • Hergebruik van testscripts die in het verleden zijn opgesteld kan flinke tijdswinst opleveren. Helaas zijn die testscripts in veel gevallen niet aanwezig of gedateerd;
  • Als het goed is, is alle documentatie (waaronder functionele ontwerpen, en inrichtingsdocumentatie) aanwezig. Dit is de basis waarmee de tests worden uitgedacht. Helaas is ook deze documentatie vaak niet aanwezig of onvoldoende onderhouden.

Al deze zaken hebben consequenties voor de teststrategie.

Twee vliegen in één klap


In de PTWEE testaanpak worden bewezen testmethodieken pragmatisch toegepast . Het principe ‘geen risico – geen test’ is het uitgangspunt voor alle testwerkzaamheden. De risico’s zijn bepalend voor de testdiepgang en de teststrategie. Hoe hoger het risico, hoe meer testinspanning en hoe vroeger in het traject de testen voor deze onderdelen worden uitgevoerd. Na de risicoanalyse wordt de gewenste testdekking, de teststrategie en de benodigde testinspanning bepaald. Op basis van deze informatie worden de testwerkzaamheden gepland en georganiseerd.

Het SAP Support Package project is bovendien goed te gebruiken als eerste stap richting een gestructureerde manier van testen. Doordat de voordelen van gestructureerd testen worden ervaren ontstaat draagvlak binnen de organisatie. De werkwijze wordt geborgd en de organisatie is in staat om in de toekomst professioneel en gestructureerd te testen. Daarnaast leent een dergelijk project zich uitstekend voor het opbouwen van een goede regressie testset of het actualiseren van een bestaande testset. Voor toekomstige releases of wijzigingen zal de organisatie veel profijt hebben van een goed herbruikbare, actuele regressie testset. Zo slaat u twee vliegen in één klap.

PTWEE heeft veel ervaring met het in goede banen leiden van testuitdagingen in SAP omgevingen. Onze medewerkers beschikken over zowel testkennis als SAP kennis en hebben ervaring met Support Package projecten. We praten graag eens vrijblijvend met u verder over uw specifieke situatie en testuitdagingen bij het inspelen van SAP Support Packages. Neem gerust eens contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.