Het VNSG Magazine, het vakblad voor alle SAP gebruikers in Nederland en Vlaanderen, verschijnt 5 keer per jaar. PTWEE geeft in iedere editie een praktische tip over testen in een SAP omgeving. Deze tip gaat over opstellen van Testcases met de Proces Cyclus Test.

In het vorige VNSG magazine (editie juni 2012) is de Proces Cyclus Test voor het eerst ter sprake gekomen. Omdat er veel reacties en vragen zijn binnengekomen naar aanleiding van die tip hebben we besloten om iets uitgebreider bij deze ontwerptechniek stil te staan.
Om op een efficiënte en effectieve manier logische testcases op te stellen kan het gebruik van de zogenaamde Proces Cyclus Test (PCT) erg handig zijn. Deze techniek is met name geschikt om complexe SAP scenario’s (end-to-end) door te testen tijdens de Gebruikers Acceptatie Test. Door gebruik te maken van deze techniek is het mogelijk om alle mogelijke paden uit een processchema te halen. Vervolgens kan worden bepaald welke paden zinvol zijn en getest moeten worden. Voorwaarde voor het gebruik van de PCT is dat scenario’s zijn afgebeeld in de vorm van processchema’s (bijvoorbeeld Event driven Process Chains).
In onderstaand voorbeeld wordt de techniek stapsgewijs uitgelegd.

Een kledingzaak heeft uitverkoop en geeft de volgende kortingen:
• 40% korting op broeken
• 30% op shirts
• 20% op overige artikelen
• De kortingen gelden alleen voor artikelen die langer dan 3 maanden op voorraad liggen

Om de PCT toe te kunnen passen is een proces flow benodigd. Deze komt er in dit voorbeeld als volgt uit te zien:

nieuws_vnsg201209_afb1

De eerste stap is nummers in de proces flow zetten. Alle startpunten van het proces krijgen een nummer en vervolgens wordt steeds na ieder beslispunt in het proces een nummer gezet.

nieuws_vnsg201209_afb2

De tweede stap is het vaststellen van de zogenoemde padcombinaties. Schrijf vanaf de start van ieder beginpunt in de proces flow de mogelijke padcombinaties uit in sets van twee cijfers (1,2 1,3 en dan 3,4 3,5 etc.). Dus steeds één cijfer voor en één cijfer na elk beslispunt in de proces flow. Zet de padcombinaties naast elkaar in de kolommen van een tabel (begin bij 1,x).

nieuws_vnsg201209_afb3

Bij de derde stap worden de padcombinaties aan elkaar gekoppeld tot paden door het proces. Eerste mogelijkheid is 1,2, einde. Tweede padcombinatie vanaf 1 is 1,3. Hier houdt het pad echter niet op, er zijn namelijk padcombinaties die beginnen met cijfer 3 (3,4 en 3,5!). Aan 1,3 koppelen we eerst 3,4

nieuws_vnsg201209_afb4

De vierde stap is het uitschrijven van de logische testcases. Als voorbeeld wordt de derde testcase uit bovenstaande tabel als volgt uitgeschreven:

• Het artikel ligt langer dan drie maanden op voorraad
• Het artikel is geen broek
• Het artikel is een shirt
• De korting op de kassabon bedraagt 30%

Wanneer een proces eenvoudig is, met weinig beslispunten (zoals in voorgaande voorbeeld) dan is het gebruik van de PCT niet echt nodig. Bij complexe processen kan het echter erg lastig en tijdrovend zijn om zonder specificatietechniek alle mogelijke paden uit een proces te halen. De PCT kan dan uitkomst bieden.

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft naar aanleiding van deze tip over SAP Testen.