Het VNSG Magazine, het vakblad voor SAP gebruikers in Nederland en Vlaanderen, verschijnt 5 keer per jaar. PTWEE geeft in iedere editie een praktische tip over testen in een SAP omgeving. In het VNSG Magazine van maart gaat de tip over het belang van onafhankelijkheid van de testpartner.

Voorkom dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’


Vaak besteden organisaties het customizen en het ontwikkelen van maatwerk in SAP uit aan externe partijen. Afspraken hierover worden vastgelegd in contracten en SLA’s. Helaas zijn in veel gevallen de afspraken over kwaliteit onvoldoende concreet waardoor naleving van die afspraken in de praktijk lastig wordt. Het is van groot belang om vooraf goede afspraken te maken over de kwaliteit zodat de klant ‘waar krijgt voor zijn geld’.

Het maken van concrete kwaliteitsafspraken met een leverancier en het toezien op de naleving van die afspraken is lastig maar zeker niet onmogelijk. Een aantal tips om ervoor te zorgen dat u als organisatie grip krijgt en houdt op de geleverde kwaliteit:

 • Zorg dat ook de testinspanning van uw leverancier risk based wordt verdeeld over de op te leveren systeem onderdelen. Ook in de testsoorten die door de leverancier worden uitgevoerd (UT, SIT) moet de meeste testinspanning worden besteed aan de hoog risico onderdelen.
 • U stelt de logische testcases op die de leverancier moet uitvoeren. Zo bepaalt u voor welke situaties de leverancier in ieder geval moet testen en aantonen of de werking correct is (voldoet aan de requirements). Wanneer nieuwe functionaliteit wordt opgeleverd dan kan het verstandig zijn om de logische testcases fysiek te laten maken door de leverancier (in de vorm van testscripts). De leverancier heeft namelijk (als het goed is) de SAP kennis die daarvoor nodig is.
 • In een SAP implementatie kan het erg goed werken om de Systeem Integratie Test (SIT) die door de implementatie partner wordt uitgevoerd door iemand uit de eigen organisatie te laten coördineren. U krijgt op die manier meer invloed op de testactiviteiten die door de leverancier worden uitgevoerd. Nog beter is het om hiervoor een onafhankelijk testpartner voor in de arm te nemen. Bij voorkeur een partner zoals PTWEE die gespecialiseerd is in SAP testen ;-).
 • Maak met de leverancier goede afspraken over:
 • acceptatiecriteria
 • vastlegging van testresultaten
 • rapportage over het testtraject
 • registratie van bevindingen
 • exit- en entry criteria, respectievelijk voor de SIT en de GAT
 • Borg de rol van testcoördinatie binnen uw organisatie zodat het mogelijk wordt om toe te zien op afspraken die zijn gemaakt. Bij voorkeur wordt deze rol belegd bij functioneel beheer. In onderstaande afbeelding is dat te zien.
SAP Testcoordinatie beleggen
 • Ga in een vroeg stadium met de leverancier om tafel om verwachtingen over de kwaliteit concreet en meetbaar te maken. Het liefst nog tijdens de contractonderhandelingen. Op deze manier is het voor alle betrokkenen helder wat er op welk moment wordt verwacht. Voorkom dat deze dialoog pas wordt gevoerd op het moment dat het echt nodig is, de leverancier is een stuk minder gewillig hierover te praten met de deadline in zicht. 

Zowel uw organisatie als de leverancier hebben belang bij het opleveren van hoge kwaliteit. Door de verantwoordelijkheid van het ‘vleeskeuren’ weg te halen bij de slager, ontstaat een gezonde spanning tussen keurder en slager. Deze spanning resulteert, mits goed en professioneel gemanaged, in een hogere kwaliteit.

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft naar aanleiding van deze tip over SAP Testen.