Met het uitzicht op de overstap naar SAP S/4HANA staan de VNSG tips over SAP testen dit jaar in het teken van de overstap naar dit nieuwe platform. Het eerste deel ging in op de veranderende rol van de tester. In deel twee werd ingezoomd op het testen van mobiele devices. Deel drie van het vierluik geeft tips over testen tijdens de parallelle werkelijkheid van ECC en S/4 die naast elkaar bestaan én getest moeten worden.

In dit laatste deel van het vierluik rond testen van SAP S/4HANA kijken we naar het testen van de autorisaties van de gebruikersprofielen. Of eigenlijk: het testen van alle wijzigingen die in de ECC profielen ontstaan door het in gebruik nemen van de nieuwe SAP versie. Security en gebruikersprofielen gaan hand in hand en zorgen niet zelden voor hoofdpijn bij de projectmedewerkers. En niet op de laatste plaats bij de testers. Twee belangrijke thema’s spelen een rol bij dit issue.

Sloten vervangen

De verschillende functionaliteiten die in ECC zijn ondergebracht, zijn in S/4HANA vaak op andere plekken terug te vinden. De menustructuur is wezenlijk anders in de nieuwe setting. Gebruikers moeten daar aan wennen, zoals in onze vorige SAP Testen tip het belang van trainingen voor eindgebruikers is benadrukt, maar op testgebied levert dit ook een uitdaging. De volgende aanpak kan helpen deze uitdaging het hoofd te bieden.

1. Allereerst moet er per gebruikersprofiel een goede mapping van de functionaliteiten in ECC en die in S/4HANA komen. Een administratieve taak die niet te onderschatten is, maar wel de basis voor een goed vervolg.
2. Uit de mapping kan blijken dat een gebruikersprofiel probleemloos van oud naar nieuw kan worden overgeheveld. Een test van de belangrijkste operationele flows van dat profiel is dan het slotstuk om te checken of de eindgebruiker nog steeds zijn facturen uit kan draaien of de planning kan updaten zoals hij of zij dat gewend is.
3. De kans is echter groot dat er blinde vlekken ontstaan in de mapping. Een functie van het ECC gebruikersprofiel is bijvoorbeeld niet terug te vinden in het nieuwe systeem. Denk hierbij aan maatwerkrapportages, vervallen functionaliteiten of functionaliteiten die in S/4HANA geclusterd zijn met andere. Dit is vooral een organisatorisch vraagstuk. Gaan we bijvoorbeeld de maatwerk rapportages nog herbouwen of moeten de eindgebruikers het doen met de standaard rapportages die S/4HANA biedt? Geven we de eindgebruikers ook toegang tot nieuwe functies omdat hun oude functies versnipperd binnen een bepaald cluster zitten? Natuurlijk moeten de testers de oplossingen door-en-door testen, maar de oplossing van de puzzel ligt eerder in het proces.

Duidelijk is, dat net als bij het vervangen van echte sloten, zorgvuldigheid gewenst is. Niets zo frustrerend als niet meer je eigen huis in kunnen.

Mobiele toegang

Met de komst van S/4HANA en daarmee Fiori, kan een eindgebruiker SAP ook op de mobiele telefoon raadplegen. En ondanks dat ook op een laptop in de trein bedrijfsgevoelige informatie bekeken wordt, ligt security met een mobiel toch net even gevoeliger. Een mobiel gaat makkelijker van hand tot hand. Een kind dat even een spelletje wil doen op de telefoon van papa. Maar ook diefstal doet zich eerder voor dan bij een laptop.

Het is dus de vraag of alle functies van een gebruikersprofiel op een mobiel beschikbaar gemaakt moeten worden. Ook hier moet de organisatie keuzes maken. Om deze daarna uitgebreid te laten testen door het testteam. Het testteam krijgt door de mobiele versie van SAP sowieso al meer werk op zich af om onder andere de responsiviteit van de verschillende platforms te testen. Een functie die het op een laptop in een Windows- omgeving goed doet, werkt niet altijd vlekkeloos op een iPhone.

Als mobiele toegang niet goed wordt geregeld, werkt de toegang van SAP S/4HANA op een mobile device net als een deur zonder slot. Iedereen kan naar binnen.

Het vierluik van tips legt accenten op uitdagingen tijdens een SAP S/4HANA implementatie die vanuit testoptiek belangrijk zijn. Dat we met slechts vier tips niet volledig zijn, beseffen we al te goed. Wat met deze tips duidelijk is geworden, is dat er veel komt kijken op testgebied. En dat om goed te kunnen testen de beslissers aardig wat knopen moeten doorhakken. Met deze tip sluiten we het vierluik rond SAP S/4HANA af. Maar een heropening is niet uitgesloten...

PTWEE helpt SAP gebruikende bedrijven beter en slimmer te testen en hanteert daarbij een pragmatische aanpak. Deze tip is opgesteld door Martin Heining, SAP Testconsultant bij PTWEE. Heeft u behoefte om vrijblijvend met ons van gedachten te wisselen over uw testuitdagingen? Neem dan contact met ons op.