Medio juli 2009 heeft SAP Testdienstverlener PTWEE het voortouw genomen in het samenbrengen van expertise op het gebied van SAP testen op LinkedIn. De ambitie is om professionals samen te brengen met expertise of een rol binnen het SAP testvakgebied. Uiteenlopende professionals van SAP TAO specialisten tot SAP Testmanagers zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden.

Er is gelegenheid om te netwerken, artikelen te delen, vragen te stellen en te discussieren. Via deze link kun je jezelf aanmelden voor de groep.