USG People is binnen een meerjarig programma, genaamd Amadeus, gestart met een bedrijfsbrede greenfield SAP implementatie. Gezien het belang en de complexiteit van dit programma is een professionele testaanpak onmisbaar. Na een intensief selectietraject heeft USG People het consortium PTWEE en Uphantis gekozen als testpartner.

PTWEE en Uphantis zorgen in een kern-/flexteam constructie voor de flexibele inzet van capaciteit en expertise. Binnen één week na ondertekening van het contract met USG People, is een eerste team van acht SAP testers gestart met de integratietest. Ditzelfde team zal aansluitend de gebruikersacceptatietest gaan voorbereiden en begeleiden.

Naast deze uitvoerende werkzaamheden zorgt PTWEE ook voor het testmanagement en waar nodig voor advisering. Voor de lange termijn gaat PTWEE helpen om de testvolwassenheid bij USG People te vergroten, waarbij zowel naar het testproces als naar testtools wordt gekeken.