PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland levert voor 750.000 aansluitingen in Noord-Holland het drinkwater, in totaal zo’n 105 miljard liter op jaarbasis. Voor de ondersteuning van processen op het gebied van klantcontact en o.a. facturatie maakt PWN gebruik van SAP ISU en SAP CRM. Op korte termijn vindt een upgrade van deze SAP onderdelen plaats.

Ter voorbereiding op het upgradetraject is PTWEE ingeschakeld om de key users (kerngebruikers) op te leiden in het gestructureerd testen van SAP ISU en CRM. Na de tweedaagse opleiding is in een aantal workshops de theorie in de praktijk gebracht door onder begeleiding van PTWEE testscenario’s te ontwerpen voor relevante PWN processen.

Na het traject waren de key users in staat om zelfstandig testscenario’s op te stellen en met een vliegende start de upgrade te testen!