We zijn er inmiddels aardig aan gewend. Thuis werken is niet meer de uitzondering op de regel, maar de regel zelf. Al dan niet met op de achtergrond een diep verlangen onze collega’s weer eens in levenden lijve te ontmoeten. Het lijkt erop dat deze out-of-office situatie een blijvertje is, of dat op zijn minst het aandeel thuiswerkers fors hoger ligt zijn dan voor de Corona pandemie. Daarvoor zijn twee redenen. Allereerst is er een aantal voordelen aan het thuiswerken die voor werknemer en werkgever interessant genoeg zijn om te overwegen het 'nieuwe normaal' zoveel mogelijk intact te laten. Denk aan minder huisvestingskosten of minder mobiliteitskosten. Bovendien behoren die ellenlange files tot het verleden. De tweede reden is gelegen in het feit dat deskundigen voorspellen dat een vaccin nog lang op zich laat wachten, en dat een pandemie als deze bovendien vaker voor gaat komen.

Want die SAP S/4HANA update gaat gewoon door; thuiswerken of niet!

Stappenplan voor testen

Wat betekent dit voor het testen van nieuwe of gewijzigde software? Want die SAP S/4HANA update gaat gewoon door; thuiswerken of niet! Door de opkomst van agile is de uitvoering van de testen steeds meer een fysieke schouder aan schouder aangelegenheid. En daar zet Corona nu dus een dikke streep doorheen. Even bij de developer aan het bureau aanschuiven gaat niet meer. Het door beheer opgezette beveiligde landschap, is ineens niet meer voldoende. Het landschap heeft zich uitgebreid buiten de kantoormuren. Het zijn maar een paar voorbeelden, die ons dwingen (nog) meer aandacht aan het testproces te geven. Onderstaand stappenplan helpt om vanuit een out-of-office situatie een kwalitatief goede test uit te voeren. Ook vanuit huis.

  1. Begin bij het begin. Als iedereen vanuit huis werkt, is de toegang en beschikbaarheid van de test- omgevingen een eerste aandachtspunt. Bedrijven die nog geen VPN gebruiken zouden dit moeten overwegen. White-listing van alle extra IP-adressen is sowieso aan te bevelen!
  2. Geef de testvoorbereiding en testplanning een meer prominente rol. Vanuit huis is het minder makkelijk agile te reageren. De ervaring leert dat problemen oplossen net iets minder soepel verloopt als iedereen aan de eigen keukentafel zit. Een goede voorbereiding en inplannen van voldoende tijd voor het testen voorkomt dat op het moment suprême de ontwikkeltrein komt stil te staan.
  3. Documenteer meer en vaker! Als stakeholder op kantoor kan je zien wat er wordt getest en hoe. Omwille van draagvlak en vertrouwen is aan te bevelen om ook de op het oog minder belangrijke tests te scripten en de resultaten altijd te rapporteren.
  4. Maak meer gebruik van witness-testing via bijvoorbeeld Teams. Zeker in een agile omgeving komt het regelmatig voor dat voor bijvoorbeeld cosmetische wijzingen de tester naast de developer gaat zitten en meekijkt hoe de wijziging is doorgevoerd. In de huidige situatie kan deze testaanpak ook ingezet worden voor de meer cruciale testen die nodig zijn om een bepaalde release wel of niet door te laten gaan. Dit vraagt flexibiliteit, maar draagt bij aan het onderlinge vertrouwen.
  5. In bijna elke context rond testen komt het terug: regressie testen. Op afstand werken heeft het nadeel dat er in communicatie iets over het hoofd gezien wordt. ‘Oh, ik had toch gezegd dat ik deze pagina heb gewijzigd?’ De regressietest is voor die situaties het vangnet om te voorkomen dat er op productie serieuze problemen ontstaan.

Gestructureerd(er) testen?

Wie door deze stappen heen leest, herkent een gestructureerd testproces. Juist in deze out-of-office situatie is structuur nog belangrijker geworden. Feitelijk voeren deze stappen de structuur nog meer door. Testen hoeft door het Corona virus niet aan kwaliteit in te boeten.

Testen is een specialistisch vakgebied. Wanneer het testproces niet voldoende volwassen is worden de gevolgen hiervan pijnlijk zichtbaar in de huidige out-of-office situatie. Wanneer de complexiteit van de testuitdaging te groot is of het organisatievermogen rondom testen te wensen over laat, dan denk ik of een van mijn PTWEE-collega’s graag met u mee.

PTWEE helpt SAP gebruikende bedrijven beter en slimmer te testen en hanteert daarbij een pragmatische aanpak. Deze tip is opgesteld door Martin Heining, SAP Testconsultant bij PTWEE. Heeft u behoefte om vrijblijvend met ons van gedachten te wisselen over uw testuitdagingen? Neem dan contact met ons op!