De Vereniging Nederlandstalige SAP Gebruikers (VNSG) helpt gebruikers van SAP om de toegevoegde waarde van SAP in hun organisatie te vergroten. Een belangrijk speerpunt hierin is het delen van kennis en ervaring onder de leden. Naast evenementen wordt kennisdeling gefaciliteerd in focusgroepen. PTWEE is al jaren lid van de VNSG en bovendien een aanjager van de focusgroep SAP Testen, met sinds dit jaar: nieuwe focus!

Dit voorjaar heeft PTWEEling Eveline namelijk het secretaris-stokje overgenomen en bestiert zij samen met eveneens nieuwe voorzitter Remy Miedema (Erasmus Universiteit) de focusgroep SAP Testen. Aangevuld met enkele kernleden van de focusgroep is het plan om het onderwerp SAP Testen vanuit verschillende invalshoeken te bespreken.

Het stokje overdragen is vooral figuurlijk, sinds april wordt hard gewerkt door de focusgroepleden die elkaar nog niet in levende lijven hebben ontmoet. Dat weerhoudt hen er echter niet van om toch interessante events te organiseren. Digitaal in de vorm van webinars en online meetings.
 
De focus van de bijeenkomsten ligt op het delen van klantverhalen, ervaringen en hot topics in de wereld van het testvak. Op deze manier kunnen de leden van elkaar leren en met elkaar verbinden. Op 30 september aanstaande staat het tweede webinar op stapel, waarbij de 7 valkuilen van testautomatisering worden besproken. Via de website van de VNSG kunnen leden zich aanmelden voor de focusgroep SAP Testen en aanhaken bij de sessies.

We wensen Eveline (en Remy!) veel succes en plezier!

Op 11 november staat een nieuw webinar gepland, inschrijven is mogelijk voor VNSG leden en kan hier.