Het VNSG Magazine, het vakblad voor SAP gebruikers in Nederland en Vlaanderen, verschijnt 5 keer per jaar. PTWEE geeft in iedere editie een praktische tip over testen in een SAP omgeving. In het VNSG Magazine van september gaat de tip over de aantoonbaarheid van testen van changes bij een IT audit.

Fluitend door de audit op uw change proces

Veel organisaties moeten ten behoeve van externe audits op het change proces aantonen hoe wijzigingen in het IT landschap worden getest. Voor iedere change moet worden vastgelegd welke tests er zijn uitgevoerd, wat de resultaten daarvan waren en hoe formele acceptatie heeft plaatsgevonden. Er zijn laagdrempelige oplossingen in de markt waarmee eenvoudig aan de compliancy regels wordt voldaan, zonder dat er extra tijd besteed hoeft te worden aan de vastlegging van testresultaten.

TOPdesk is een servicemanagement applicatie die door veel organisaties wordt gebruikt voor de vastlegging en afhandeling van wijzigingen in het IT landschap. Veel bedrijven die gebruik maken van SAP software, gebruiken TOPdesk voor het managen van wijzigingen in het SAP landschap. Er wordt een relatie gelegd naar het transportsysteem in SAP door transportnummers vast te leggen in de changes in TOPdesk. Een groot voordeel van deze werkwijze is dat het proces sluitend wordt gemaakt, wat van belang is bij een audit op het change proces. Het ‘bewijsmateriaal’ ligt vast in TOPdesk en is er eenvoudig uit te halen.

“So far so good”. Echter, een belangrijk onderdeel van het change proces, namelijk testen van de change, is hiermee nog niet afgedekt. Bij een audit op het change proces moet ook worden aangetoond hoe de changes zijn getest. Welke testcases zijn er uitgevoerd, door wie (personen/functies/afdelingen), wat waren daar de resultaten van en hoe is de goedkeuring van die resultaten tot stand gekomen. Veel organisaties kiezen ervoor om testresultaten (tijdelijk) vast te leggen in de change in TOPdesk en/of in Excel documenten zodat tijdens een audit kan worden aangetoond hoe er is getest. Naast het feit dat dit onnodig veel tijd (en dus geld) kost, is op die manier het change proces niet sluitend te krijgen.

Sinds kort is er een nieuwe oplossing op de markt voor het testen van TOPdesk changes. TOPdesk heeft een integratie ontwikkeld met cloud testmanagement applicatie Testersuite. Hiermee is het mogelijk om changes die in TOPdesk worden behandeld, gestructureerd te testen in Testersuite.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Topdesk Integratie

Toelichting

  1. Op het moment dat een change getest moet worden gaat er vanuit TOPdesk een mail naar de bijbehorende change coördinator. Deze mail bevat naast de melding dat de change getest kan worden een hyperlink naar Testersuite.
  2. Op hetzelfde moment gaat er een XML bericht naar Testersuite met daarin de belangrijkste gegevens van de change.
  3. De change coördinator kan vervolgens inloggen in Testersuite waar de change staat te wachten. Hij start in Testersuite een testtraject voor het testen van de change. Daarbij kan hij testcases uit de regressie testset (die eerder zijn opgeslagen in de zogenoemde ‘Masterlist’) meenemen naar het testtraject om deze te herbruiken.
  4. Zodra het testtraject is aangemaakt gaat er een bericht naar TOPdesk en wordt er in de bijbehorende change een hyperlink geplaatst naar het testtraject.
  5. Het testen van de change kan starten in Testersuite waarbij de change coördinator de rol van testcoördinator vervult. In het testtraject worden de testresultaten (grotendeels automatisch) vastgelegd. Bevindingen worden geregistreerd en opgelost voor zover dat noodzakelijk is om de change in productie te kunnen nemen.
  6. Wanneer het testtraject is afgerond wordt de status van de change in TOPdesk automatisch aangepast naar ‘Testtraject afgerond’. Vanaf dat moment kan in TOPdesk worden doorgegaan met het in productie nemen van de change.

Een mooie oplossing voor alle organisaties die een uitdaging hebben bij het aanleveren van bewijsmateriaal m.b.t. het testen van changes, ten behoeve van (externe) audits. Daarnaast stimuleert deze koppeling het gestructureerd testen van changes en wordt hergebruik van testcases die in het verleden zijn opgesteld eenvoudiger gemaakt.