De VNSG (Vereniging Nederlandstalige SAP Gebruikers) is behalve een belangenvereniging voor SAP gebruikers een platform voor het delen van kennis en ervaringen. Naast enkele grotere evenementen vindt gedurende het jaar veel kennisdeling plaats tijdens focusgroep bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden nieuwe ontwikkelingen, klantcases, lessons learned en best practices gedeeld. Er zijn 26 focusgroepen, waaronder een focusgroep voor SAP Testen.

Op 25 april 2013 is PTWEE collega Ferdi Doelwijt verkozen tot voorzitter van de focusgroep SAP Testen. Direct na zijn benoeming is de kersverse voorzitter het gesprek aangegaan met de aanwezigen over de onderwerpen die hoog op de agenda van de focusgroep thuis horen. Gezien de toenemende belangstelling voor het onderwerp SAP Testen en de ruim 125 leden is er grote behoefte aan een actieve trekker van de kar, een rol die Ferdi met veel enthousiasme op zich neemt.

Uiteraard bent u als geïnteresseerde in SAP Testen van harte welkom om u aan te melden bij de focusgroep. We wensen Ferdi veel succes in zijn rol en kijken uit naar de eerstvolgende bijeenkomst!