Net als voorgaande jaren hebben alle PTWEElingen in 2022 bijgedragen aan de 'kilometervreters'. Door te wandelen, fietsen en hardlopen worden twee goede doelen gesteund. Het ene 'goede doel' is de eigen vitaliteit, gezondheid en fun. Het andere en échte goede doel is Stichting Leergeld, die met financiële bijdragen kinderen uit minder bedeelde gezinnen steunt in hun ontwikkeling.

Alle kilometers die door collega’s zijn hardgelopen, gefietst of gewandeld tellen mee voor het eindlklassement. Het doel van 2022 was om ieder kwartaal het voorgaande kwartaal te overtreffen. Alle statistieken zijn uitgebreid geanalyseerd en doorgesproken, over één ding was iedereen het eens: de eindstand is een enorm aantal kilometers:

  • Hardlopen: 2.618km
  • Fietsen: 3.564km
  • Wandelen: 7.412km

PTWEE groeit al jaren met testconsultants die het beste beetje voor hebben en bereid zijn een stapje extra te zetten. Toch is een eindstand van 13.852km een waanzinnige eindstand. Reden te meer om dit op donderdag 26 januari met elkaar te vieren en een cheque te overhandigen aan Jannes van Hove van Stichting Leergeld 's-Hertogenbosch.

Overhandiging van de cheque aan Stichting Leergeld Den Bosch

Uiteraard wordt ook in 2023 volop ingezet op vitaliteit, fun en gezondheid met weer een jaar kilometervreten. PTWEE zoekt nog nieuwe kilometervreters die ook verstand van software testen hebben. Kijk gerust eens op onze vacaturesite voor meer informatie.