In het vorige blog is uiteengezet welke testdeelgebieden in een SAP project moeten worden onderkend. Het aanhouden van deze volgorde voorkomt dat het SAP project in een vicieuze cirkel van testen, hertesten en regressietesten terecht komt. Deze vicieuze cirkel is bijzonder inefficiënt en dient vermeden te worden.

 1. Inrichting
 2. Conversie
 3. Interfaces
 4. Rapportages
 5. Keten acceptatie
 6. Productie acceptatie

 Deze blog richt zich op het eerste testdeelgebied, namelijk de Inrichting van SAP, inclusief de autorisaties en het maatwerk.

Inrichting

Het volgens de blauwdruk ingerichte SAP-systeem vormt de basis voor de overige deelgebieden. Hiermee is meteen duidelijk dat het efficiënt functioneel testen van SAP implementaties met de inrichting dient te starten. Als de basis niet stabiel is heeft dit direct gevolgen voor de daaropvolgende deelgebieden. Het functioneel testen van het tweede deelgebied, de conversie, kan pas starten nadat het systeem daarvoor is ingericht.

De meest cruciale randvoorwaarden om de inrichting goed functioneel te kunnen testen zijn:

 1. De acceptatietest omgeving is ingericht op basis van de ‘blauwdruk’ (inclusief het laden van de stamgegevens);
 2. De procesbeschrijvingen en -modellen zijn beschikbaar;
 3. De rollen en autorisaties zijn op basis van de geaccordeerde autorisatiematrix inzichtelijk en als zodanig ingericht;
 4. Het maatwerk is vanuit de Systeem Integratie Test akkoord bevonden;
 5. De testers hebben kennis van het SAP pakket en de betrokken business processen;
 6. De testers hebben een basiskennis van gestructureerd SAP testen;
 7. De testcases en -scenario’s zijn op basis van risico’s gespecificeerd en beschikbaar.

Het is een gegeven dat er concessies op deze randvoorwaarden worden gedaan. De testmanager moet deze concessies binnen de perken zien te houden en de gevolgen transparant communiceren. In de praktijk komt het vaak voor dat de business processen met bijbehorende rollen/autorisaties tijdens het functioneel acceptatietesten van de inrichting (nog) niet eenduidig beschreven en goedgekeurd zijn. De inrichtingstesten worden dan misbruikt voor het helder krijgen van de processen. In deze situatie wordt veelal met de SAP-all user getest. In het kader van efficiënt opleveren en testen is dit zeer onverstandig. Het testen van niet volledig gedefinieerde processen met de SAP-all user levert gegarandeerd aanpassingen voor de inrichting op. Bovendien moeten de testen die met de SAP-all user getest zijn in een later stadium met de juiste rollen en autorisaties opnieuw uitgevoerd worden. Hierbij ligt de vicieuze cirkel van testen, hertesten en regressietesten op de loer.

Als dit een bewuste keuze is en er voldoende middelen beschikbaar zijn om de testen herhaaldelijk uit te voeren is dit, op de inefficiëntie na, geen probleem. Door tijdsdruk belanden testprojecten echter onvrijwillig in deze situatie waarbij de noodzakelijke extra tijd niet beschikbaar is.

Voor de business testers is in dit traject een belangrijke verantwoordelijkheid weggelegd. Naast kennis van het bedrijfsproces wordt verwacht dat ze het SAP systeem kennen en deze kunnen toetsen aan elkaar. In de praktijk vervullen de business (kerngebruikers/key-users) en de functioneel beheerders deze testrol. Van naturen uit zijn dit echter geen testspecialisten. Testen staat standaard onder tijdsdruk en wordt daarnaast ook nog als kostenpost gezien. Hierom is efficiënt testen geen wens maar een must.

Ook de business testers en functioneel beheerders moeten efficiënt en effectief kunnen testen. Gediplomeerde en gecertificeerde testers weten op basis van productrisico analyses de juiste testen met de juiste testdiepgang te specificeren. Voor business testers is dit onbekende materie en is een testtraining op zijn plaats. Echter, een volledige opleiding en certificering is voor deze doelgroep te veel van het goede. Een groot deel van de inhoud van deze testopleiding is voor de functionele SAP-acceptatietester niet noodzakelijk. Een praktijkgerichte SAP testtraining biedt uitkomst voor deze doelgroep. Hiermee zijn ze in staat om de business kennis op de juiste manier te vertalen naar een risico gebaseerde teststrategie met daarbij de juiste testdiepgang. Dit maakt de uitvoering van SAP-testtrajecten efficiënt en effectief.

PTWEE helpt SAP gebruikende bedrijven beter en slimmer te testen en hanteert daarbij een pragmatische aanpak. Dit artikel is opgesteld door Henk van de Wardt, SAP Testmanager bij PTWEE, en is de tweede uit een reeks over testmanagement in SAP projecten.
Heeft u behoefte om vrijblijvend met ons van gedachten te wisselen over uw testuitdagingen? Neem dan contact met ons op!