De inzet van testautomatisering spreekt over het algemeen tot de verbeelding. Droom even mee: minder belasting van de (key user) organisatie, met één druk op de knop alles testen, razendsnel inzicht in de testresultaten en natuurlijk de gewenste kostenbesparingen. De gedachte dat het geautomatiseerd uitvoeren van testwerk een allesomvattende oplossing voor testuitdagingen is, wordt nog altijd niet gestaafd met échte succesverhalen. Die verhalen zijn er wel, echter geldt dat bijna zonder uitzondering voor situaties waarin het testproces nauw aansluit op het ontwikkelproces. Bedrijven die onder eigen regie en beheer de software ontwikkelen voor eigen gebruik. In een SAP omgeving, waarbij het ontwikkelproces in Walldorf (Duitsland) ligt, is dit een ander verhaal. Helaas lopen de meeste trajecten uit op een teleurstelling (of op zijn minst in het bijstellen van de doelstellingen). Hoe kies je dan toch de juiste testtool?

Automatisering

Een definitie van ‘automatisering’ is volgens Wikipedia: Het vervangen van menselijke arbeid door machines of computers en computerprogramma’s. De drijfveer is hierin volgens Wikipedia vooral economisch: de som van arbeid en grondstoffenverbruik is na automatisering kleiner dan daarvoor. De grote vraag is welke menselijke arbeid er in het geval van testwerk kan worden vervangen door computerprogramma’s (testtools). Zoals vaak het geval is in het testvak gaat het al mis in het begrippenkader, vooral in overleg met mensen buiten het vakgebied. Het begrip testautomatisering omvat namelijk zoveel meer dan alleen ‘geautomatiseerde testuitvoer’. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen voor testdatamanagement, performance testen, risk & requirementtools, testcasemanagement, etc. Ieder oplossingsgebied heeft zijn eigen kenmerken en toegevoegde waarde. Een grote gemene deler is echter dat er een efficiënt proces onder moet liggen alvorens het te automatiseren. De automatisering van een proces zorgt voor een flinke versnelling, het versnellen van een inefficiënt proces leidt alleen maar tot nog meer inefficiency!

Bezint eer ge begint

Los van het hierboven geschetste verhaal denkt men bij testautomatisering vooral aan ‘geautomatiseerd regressietesten’. Ondanks het groeiend aantal oplossingen op dit vlak die compatible zijn met SAP, is er geen ‘one size fits all’. Hoewel het een steeds betere oplossing wordt, is SAP Solution Manager zeker niet altijd de beste keuze. Hoe verleidelijk het ook is om jezelf direct in een Proof of Concept (POC) te storten met een fantastische oplossing, raden we aan om eerst een (kleine) tussenstap in te lassen.

Wat zijn namelijk de doelstellingen van het automatiseren van de testuitvoer? Welke belangen/voordelen brengt deze route voor het management (is het alleen maar een beoogde kostenbesparing?), de business (hogere kwaliteit, voor wie?) en de testers zelf (minder repetitief werk? Uitdagender werk?). Aan welke randvoorwaarden wordt al voldaan om de stap naar geautomatiseerd testen succesvol te laten zijn? En aan welke helaas nog niet? Wanneer is het traject eigenlijk succesvol? Hoe gaan we langere tijd hiervan profiteren en niet alleen in het begin? Kunnen we vooraf helderheid verschaffen over de hoeveelheid werk die met het onderhoud van de testautomatisering gepaard gaat?

Dit is slechts een greep uit de vragen die vooraf gesteld (en beantwoord!) moeten worden. Soms staan de verwachtingen van de verschillende belanghebbenden lijnrecht tegenover elkaar. We ondersteunen hier graag in, en halen in korte tijd het benodigde inzicht naar boven, helpen om concrete doelen (bij) te stellen, zodat de eerste stap een solide basis vormt voor de verdere testautomatiseringsplannen.

Ready, set, GO!

Waar veel initiatieven vanuit enthousiasme direct starten met het automatiseren van tests (Go!), anderen eerst een uitgebreide POC nodig hebben om inzicht te krijgen in de eigen verwachtingen en behoeften (Set), pleiten wij om te starten met een korte check-up (Ready?). Dit kan in slechts een paar dagen en gaat niet alleen over de techniek, maar juist over de ‘zachte kant’ van testautomatisering: verwachtingen, doelstellingen, haalbaarheid en randvoorwaarden.

De helderheid en kritische inzichten vooraf dragen bij aan een succesvol(ler) traject voor testautomatisering. Ook is het mogelijk dat de stap om testuitvoer te automatiseren als geheel moet worden heroverwogen. Het eerdergenoemde probleem van het versnellen van een inefficiënt proces kan aanleiding zijn om juist eerst te investeren in het testproces zelf. Dit kan uiteraard ook weer met testtools. Op naar een vliegende start!

PTWEE helpt SAP gebruikende bedrijven beter en slimmer te testen en hanteert daarbij een pragmatische aanpak. Heeft u behoefte om met ons van gedachten te wisselen over uw testuitdagingen? Neem dan gerust even contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!