PTWEE, DE BESTE IN SAP S/4HANA TESTEN

S

teeds verdergaande automatisering en digitalisering zijn ontwikkelingen die ervoor zorgen dat bedrijven sterk afhankelijk zijn van goed functionerende ICT toepassingen. Wanneer bijvoorbeeld een SAP retail onderdeel niet goed werkt, kan dat leiden tot lege winkelschappen. Als gevolg van problemen in SAP liggen omzetderving, imagoschade en hoge herstelkosten op de loer.

Overstappen naar SAP S/4HANA is een complexe aangelegenheid en niet geheel zonder risico's. Risico's die kunnen ontstaan door wijzigingen in de SAP-softwareoplossing en de daarop aansluitende bedrijfsprocessen, maar ook door wijzigingen aan interface platformen die gebruik maken van SAP BTP en technieken zoals microservices.

Daarbij wordt door ontsluiting van gegevens naar mobiele devices, via Fiori of via maatwerk, de controle op autorisaties en rollen complexer en belangrijker.

Kortom: een professioneel testproces is noodzakelijk om te voorkomen dat het aantal fouten in productie toeneemt, waarbij de doorlooptijd en kosten van het testtraject tot een minimum worden beperkt.

Staat uw organisatie aan de vooravond van een overstap naar SAP S/4HANA? Ook uw organisatie kan onverwachte en vooral onnodige kosten besparen door het testen van de overstap naar SAP S/4HANA professioneel aan te pakken!

Bij PTWEE hebben we hands-on ervaring met de overstap naar SAP S/4HANA en kunnen de testaanpak voor u opzetten, begeleiden en uitvoeren. Bovendien is de testaanpak, en zijn de testcases, herbruikbaar tijdens toekomstige releases en patches. PTWEE denkt graag met u mee of brengt u in contact met één van onze referenties!

GECONTROLEERD LIVE IN 6 stappen

De overstap naar SAP S/4HANA wordt weloverwogen genomen. U wilt deze overstap snel, soepel en zonder problemen laten verlopen. Heeft u inzicht in de kwaliteit en risico’s en daarmee grip op deze overstap?

Met wijzigingen in uw business processen, autorisaties en integraties is een gedegen testaanpak noodzakelijk om risico’s af te dekken. Maar tijd en (business)resources zijn beperkt beschikbaar. Daarom biedt PTWEE u een op maat verzorgde SAP S/4HANA testaanpak ondersteund door ervaren SAP testconsultants.

Onze testaanpak bestaat uit de volgende zes stappen:

Stap 1. ProductRISICO’S

Het uitvoeren van een Productrisico Analyse
(PRA), waarmee de risico’s van de SAP S/4HANA
implementatie in kaart worden gebracht. Op deze manier geven de risico's richting aan de testaanpak.

01

Stap 2. TESTAANPAK

De juiste testdekking en de teststrategie worden bepaald op basis van productrisico’s. Er wordt invulling gegeven aan de testaanpak, de planning, de begroting, de testorganisatie en de testinfrastructuur. 

02

Stap 3. TESTCASES

Specificeren van testcases en het opzetten van een (herbruikbare) regressietestset. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van bestaande testcases en indien gewenst wordt testautomatisering ingezet.

03

Stap 4. TESTUITVOER

Het uitvoeren van een systeem integratietest (SIT)
en functionele acceptatietest (FAT) door SAP testconsultants, waardoor onnodige belasting van de business wordt voorkomen.

Na afronding van deze testen wordt een gebruikers acceptatietest (GAT) samen met de business opgezet, gecoördineerd en uitgevoerd.

04

Stap 5. VRIJGAVE ADVIES

Het opstellen van een advies op basis van de testresultaten voorafgaand aan de migratie naar productie. Vervolgens wordt meegedacht in het testen van de conversie en het toetsen van het migratieplan. 

05

Stap 6. LIVEGANG

Het opzetten en begeleiden van een productie acceptatietest (PAT) voor de meest kritische bedrijfsprocessen. Na een succesvolle afronding kan de reguliere bedrijfsvoering weer worden opgestart. 

06

WAAR KUNNEN WE U MEE HELPEN?

SAP TESTSTRATEGIE

Het bepalen van een op de projectplanning en scope afgestemde teststrategie op basis van risico's. Onze ervaren testprofessionals organiseren snel een passende testaanpak, gebaseerd op best practices en met de nodige pragmatiek.

TESTKENNIS VERGROTEN

Wanneer is een verandering goed genoeg getest zodat deze zonder risico’s kan worden geïmplementeerd? Onze opleiding brengt functioneel beheerders en key users de benodigde kennis bij om zelfstandig testen op te zetten en uit te voeren.

PRODUCTRISICO's

In een korte tijd uitvoeren van een Productrisico Analyse (PRA), waarmee de risico’s van de SAP S/4HANA implementatie in kaart worden gebracht. Risk based testen brengt grip op kwaliteit en risico's.

Organiseren en ACCEPTEREN

Van het opstellen van een teststrategie tot het opstellen, uitvoeren en begeleiden van (acceptatie)testen. Onze testprofessionals regelen het graag en rapporteren over de kwaliteit, testdekking en risico's.

SAP testtools

Welke testtool draagt het meeste bij in uw specifieke situatie? De ketens in SAP bestaan steeds vaker ook uit andere systemen. PTWEE heeft ervaring met uiteenlopende testtools in en buiten een SAP omgeving.

ADVIES

Behoefte aan advies op maat, periodiek sparren over de testuitdagingen of alleen ondersteuning bij de opzet van een testaanpak? We denken graag met u mee en bieden u advies op maat!

HET BEGINT MET EEN GOED GESPREK

WE DELEN GRAAG ONZE VISIE OP
HET TESTEN VAN SAP MET U

Om een goed advies te kunnen geven is het belangrijk dat we uw specifieke situatie eerst goed begrijpen. Hoewel SAP standaardoplossingen biedt, is een standaard testaanpak lang niet altijd de beste route naar succes. Graag gaan we vrijblijvend met u in gesprek om inzicht te geven in wat wij kunnen betekenen voor uw SAP testuitdagingen.

Plan een afspraak