Laat het test sprint team voor u werken!

P

rofessioneel testen levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van software(inrichting). Bovendien dekt testen risico's af en geeft het inzicht in de geschiktheid voor gebruik(ers), mits gestructureerd uitgevoerd. Voor veel van het testwerk bent u afhankelijk van gebruikers uit de business. Juist nu is het belangrijk om de belasting op deze groep zoveel mogelijk te beperken. Professionele testers kunnen bovendien beter en meer testen in minder tijd. Parkeer daarom uw testuitdaging bij het Test Sprint Team van PTWEE!

Het Test Sprint Team bestaat uit ervaren testprofessionals die in een korte tijd remote veel testwerk voor u kunnen verzetten. Dankzij de op agile gebaseerde werkwijze is het team in staat om snel resultaat te leveren. Via rapportage blijft u op de hoogte van de voortgang en inzichten.

Tijdens een intake maken we samen met u een inschatting van de hoeveelheid werk en bepalen we de inspanning en omvang van het team. Vervolgens kan via een Productrisico Analyse worden bepaald op welke onderdelen de nadruk wordt gelegd bij het testen. Gedurende het traject wordt dagelijks gerapporteerd over de voortgang. Desgewenst kunt u real-time de voortgang en bevindingen inzien. Aan het einde ontvangt u een kwaliteitsadvies.

Het Test Sprint Team biedt voordelen op het vlak van snelheid, flexibiliteit (eenvoudig op- en afschalen) en tijdsbesparing voor de business. De aanvliegroute is altijd maatwerk, waarbij we samen met u kijken naar de beste aanpak en omvang. Van een korte review tot een complete functionele acceptatietest, laat het Test Sprint Team voor u werken!

WAAR KUNNEN WE u bij HELPEN?

Exploratory testen

Wel testwerk maar onvoldoende documentatie? De combinatie van een korte briefing en een explorerende testaanpak maakt het mogelijk om snel tests uit te voeren. De geteste scenario's kunnen bovendien worden vastgelegd en opgeleverd!

testontwerp

Op basis van door u aangeleverde specificaties wordt met testspecificatietechnieken een set aan herbruikbare testcases opgesteld. Op deze manier wordt een hogere testdekking bereikt. De uitgewerkte testscenario's worden opgeleverd in een afgesproken format.

testuitvoer

Het Test Sprint Team kan uw functionele testwerk uitvoeren op basis van aangeleverde testscenario's. Voortgang en bevindingen van de tests worden gedocumenteerd en opgeleverd. Tevens is het mogelijk om via Exploratory testtechnieken zonder scenario's testen uit te voeren.

tests Automatiseren

Door tests te automatiseren kunt u vaker testen met sneller resultaat. Het omzetten van tests naar geautomatiseerde scripts leent zich bij uitstek om bij een remote team te beleggen. Onderhoudbaarheid en een modulaire opzet zijn de sleutels tot succes, we helpen graag!

review

Het vroegtijdig reviewen van uitgangsdocumentatie (de testbasis) op testbaarheid. Dit legt nog voordat het inrichten of ontwikkelen is gestart onduidelijkheden en fouten bloot. De herstelkosten zijn minimaal en de vruchten worden in de verdere keten geplukt.

W.V.T.T.K.

Wat verder ter testen komt! Ligt uw testuitdaging buiten de genoemde voorbeelden? Geen probleem. Laten we in gesprek gaan over hoe we kunnen helpen. Sinds 2008 hebben we uiteenlopende trajecten tot een goed einde gebracht met een pragmatische insteek!

hoe werkt het?

Het Test Sprint Team van PTWEE bestaat uit een groep ervaren testprofessionals die op basis van Agile/Scrum samenwerken en op elkaar zijn ingespeeld. Als opdrachtgever krijgt u één aanspreekpunt, die de werkzaamheden binnen uw Test Sprint Team coördineert en begeleidt.

Stap 1. intake

Om te komen tot een opdracht bespreken we de testuitdaging met u. Op basis hiervan bespreken we de aanpak, de omvang van het team en het beoogde resultaat. Zo komen we snel tot een voorstel op maat.

01

Stap 2. productrisico analyse

De diepgang van testen moet worden gebaseerd op risico's. Door deze risico's versneld te analyseren wordt gezorgd dat het Test Sprint Team zich als eerste op de juiste onderdelen richt en deze het meest diepgaand test.

02

Stap 3. test sprint

Het Test Sprint Team gaat voor u aan de slag. Op dagbasis wordt gerapporteerd over de voortgang, testbevindingen en inzichten. Desgewenst bespreken we deze bevindingen met uw ontwikkelteam. Tevens is het mogelijk real-time via onze tooling de voortgang te bekijken.

03

Stap 4.  rapportage

De testcoördinator van het Test Sprint Team levert aan het einde van het testwerk een rapportage op in de vorm van een kwaliteitsadvies. Deze wordt vervolgens nader toegelicht. Tevens wordt de output van het team (waaronder testcases en bevindingen) opgeleverd.

04

Stap 5. EVALUATIE

Een evaluatie maakt onderdeel uit van de test sprint. Eventuele verbeterpunten worden gezamenlijk benoemd en samen met u naar vervolgstappen vertaald.

05

Stap 6. VERVOLG

Mogelijk krijgt het voltooide testtraject een vervolg, of heeft u nieuwe testuitdagingen op stapel staan. Wij zijn u dan natuurlijk ook graag van dienst!

06
Waar mogen we beginnen?

EEN TEST SPRINT TEAM VOOR IEDER TYPE uitdaging

Het uitbesteden van testwerk aan het Test Sprint Team maakt het mogelijk om in korte tijd meer te testen. Bovendien zorgt de professionele aanpak voor een betere testdekking en inzicht in de kwaliteit.

Of het nu gaat om een testuitdaging tijdens een SAP S/4HANA implementatie of om het geautomatiseerd testen van een webapplicatie, voor ieder type uitdaging staat het Test Sprint Team klaar.

We gaan graag met u in gesprek over uw situatie zodat we snel komen tot een oplossing.

Ik wil meer weten!
We denken graag met u mee

Maatwerk is onze standaard

Om te komen tot een optimale inzet van het Test Sprint Team is het van belang om het testwerk goed in kaart te hebben. De kunst is om snel tot de kern te komen en te starten. PTWEE beheerst deze kunst en is voorstander van een pragmatische aanpak. Laten we in gesprek gaan over uw situatie, dan doen wij u een voorstel!

Plan een gesprek