Workshop testproces verbetering

Met behulp van de ‘Workshop testproces verbetering’ wordt in één dag inzage verkregen in de huidige manier van testen en worden mogelijke verbeteringen met betrekking tot het testproces vastgesteld. Er wordt geanalyseerd hoe er wordt getest, welke problemen en uitdagingen men daarbij ondervindt en op welke manier het testproces verbeterd kan worden. Dit wordt gedaan aan de hand van verschillende aspecten zoals de teststrategie, het testproces en testtools. 

Tijdens de  workshop staan de volgende vragen centraal:

  • ‘Testen’, waar hebben we het nu over?
  • Hoe wordt op dit moment getest en wat zijn daar de consequenties van?
  • Wat zou er anders en/of beter moeten en wat heeft prioriteit?
  • Hoe kunnen we de gewenste verbeteringen in het testproces pragmatisch doorvoeren?


De resultaten uit de workshop worden na afloop door PTWEE uitgewerkt in een advies. Dit advies geeft een helder beeld van de verbeteringen die gerealiseerd moeten worden om de gewenste testvolwassenheid te bereiken. Het maakt duidelijk wat wanneer moet gebeuren en hoe dat het beste kan worden gerealiseerd. Het is een gedegen basis waarmee indien gewenst snel een plan van aanpak (detailplanning, budget, randvoorwaarden etc.) kan worden opgesteld om de verbeteringen te implementeren.

Workshop testontwerp in de praktijk

Om veranderingen in SAP goed te kunnen testen zijn goede testgevallen nodig. Uitgaande van een teststrategie worden logische en fysieke testgevallen opgesteld. Zo wordt de gewenste testdekking bereikt en ontstaat er inzage in de kwaliteit van SAP.

Veel organisaties ervaren het ontwerpen en beschrijven van testgevallen als een lastige en tijdrovende activiteit. Om die reden wordt het opstellen van testgevallen vaak achterwege gelaten en wordt er direct gestart met testen. Met deze manier van werken wordt de gewenste testdekking niet bereikt en lopen organisaties onnodig grote risico’s. Daar komt bij dat het wiel steeds opnieuw moet worden uitgevonden bij het uitvoeren van regressietesten.

Met de workshop ‘Testontwerp in de SAP praktijk’ leren wij organisaties om goede, onderhoudsvriendelijke testscripts en testscenario’s te maken. Uitgaande van business processen van de klant wordt een logische structuur van testscripts en testscenario’s opgezet. Een zeer pragmatische workshop gericht op het testen binnen SAP omgevingen. De volgende onderwerpen komen tijdens de workshop aan bod:

  • Producten (Product Risico Analyse)
  • Testscripts en testscenario’s
  • Detailniveau van testgevallen (logisch en fysiek)
  • Logische structuur van testscripts en testscenario’s
  • Testscenario’s voor de SIT en voor de GAT
  • Onderhoudsvriendelijkheid en hergebruik


Met de workshop ‘Testontwerp in de SAP praktijk’ kan een goede start worden gemaakt met de opbouw van een onderhoudsvriendelijke testset voor uw SAP scenario's. Daarnaast zijn de medewerkers die aan de workshop hebben deelgenomen in staat om zelfstandig een volledige testset op te bouwen en te onderhouden.

Heeft u vragen over onze workshops? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact